Planlama

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Atıksularının sulama amaçlı kullanım için geri kazanımı ve isale hatları tasarımı ve fizibilite çalışması (IZSU)
Tarih: Ocak 2022 – Ekim 2022
Yer: Türkiye
Detaylar: 220 hm3/yıl olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi deşarj suyunun yeniden kullanımı için tasarım ve fizibilite ve kentsel sulama, tarımsal sulama, Gediz nehri deltasını besleme çalışmasının yapılması. Projenin temel amacı, kapasitesi 200,000 m3/gün olan Çiğli AAT’nin deşarj suyunun su tasarrufu ve etkin kaynak yönetimi amacıyla yeniden kullanılmasıdır.

“Tupolang rezervuar sularını kullanarak Surkhandarya bölgesinin içme suyu tedarik sisteminin iyileştirilmesi” projesinin Fizibilite Çalışmasının (FS) geliştirilmesi için teknik destek ve tasarım (JSC “Hydroproject”)
Tarih: Eylül 2021 – Aralık 2022
Yer: Özbekistan
Detaylar: Yüksek kaliteli içme suyu sağlama, Sariasi, Denau, Shurchinsky, Bandykhansky, Kiziriksky, Kumkurgan, Sherabad, Jarkurgan, Angora, Muzrabad, Tezmez ilçeleri ve Tirmiz kent merkezlerinde ve kırsal yerleşimlerde sosyal yaşam koşullarını iyileştirmek ve nüfusun sağlığını iyileştirmek ve mevcut Tupolangi-Termez su boru hattı boyunca yer alan yerleşimlere su sağlamak için Fizibilite yapılması, 200,000 m3/gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi projesi ve 400 km isale hattı projelendirmesidir.

Çesme Denizsuyu Arıtma Fizibilite Raporu (İZSU)
Tarih: Ekim 2021 – Devam Ediyor
Yer: Türkiye
Detaylar: Deniz suyunun su kaynağı olarak kullanılması amacıyla Çeşme desalinasyon tesisi fizibilite çalışmasının hazırlanması. Çeşme Desalinasyon Tesisi 1. aşama, 2025 hedef yılı Qtasarım = 15 000 m3/gün, 2. aşama, 2055 hedef yılı Qtasarım = 35 000 m3/gün, Ters Osmoz Deniz Suyu Arıtma.

Konya ili Karapınar ve Suğla bölgelerinde Fizibilite Çalışması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi – KOSKİ)
Tarih: Eylül 2019 – Aralık 2020
Yer: Türkiye
Detaylar: Konya ilinin Karapınar ve Suğla mevkilerinin su temini ihtiyacının projelendirilmesi. Altyapı sisteminin tasarımı; su iletim hatları, su depoları ve ilgili tüm detaylar; hidrolik modelleme, profiller, su tahliye ve hava tahliye vanasını içermektedir. Tasarım Debisi: 261 lt/sn, Tasarım Nüfusu: 355,043 kişi. 2055 hedef yılı Toplam Su İletim Hattı Uzunluğu: 159,890 m (Ø600 – Ø90), Su Deposu: 2 x 100 m³, 1 x 200 m³.

Eskişehir (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (İlbank)
Tarih: Kasım 2015 – Nisan 2016
Yer: Türkiye
Detaylar: İller Bankası tarafından yönetilen AYB kredilerini kullanarak atıksu hizmetlerinin sağlanması için öncelikli mevzuat uyumluluğu ve yatırım ihtiyaçlarını belirlemek ve tanımlamak amacıyla Eskişehir Belediyesi için Fizibilite hazırlanmasıdır. Eskişehir AAT, 1,344,012 eşdeğer nüfus için 146,138.49 m3/gün tasarım kapasitesine sahiptir.

Burdur (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (İlbank)
Tarih: Ağustos 2015 – Nisan 2017
Yer: Türkiye
Detaylar:

 • Burdur İli’nin, kentsel atıksuların toplanması ve arıtılmasına ilişkin 91/271/CEE sayılı AT Direktifi ile uyumlaştırılan 26047 sayılı Türkiye Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği’ne uyum sağlaması
 1. aşama kapasitesi 32 820 m3/gün, 105 935 EN
 2. aşama kapasitesi 41 448 m3/gün, 134 980 EN
  Görevde sağlanan fiili hizmetlerin tanımı:
 • Mühendislik tasarım kriterlerinin belirlenmesi (AAT çıkış suyu deşarjı, tasarım ufku, nüfus artış projeksiyonları, AAT hidrolik ve kirlilik tasarım yükleri),
 • AAT saha seçimi, ÇED mevzuat gereklilikleri ve jeoteknik çalışmanın değerlendirilmesi
 • AAT genel proses ve çamur bertaraf seçeneklerinin seçimi,
 • Satın alma planının hazırlanması,
 • Yatırım ve proje finansman planının hazırlanması,
 • Tarifelerin ve karşılanabilirlik eşiklerinin değerlendirilmesi,
 • Toplam işletme maliyetleri ve gelirlerinin analizi,
 • Yatırım maliyetlerinin finansal getirisinin analizi,
 • Projenin finansal sürdürülebilirliğinin kontrol edilmesi,
 • Kredi değerlendirmesi ve AYB kredi geri ödeme planının değerlendirilmesi,
 • Risk değerlendirme ve azaltma çalışmaları

Gaziantep İli Muhtelif Konaklama Alanları Fizibilite Çalışması, Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi – GASKİ)
Tarih: Mayıs 2014 – Mayıs 2016
Yer: Türkiye
Detaylar: Çalışma kapsamında 0-200 kişi arası 139 adet, 201-500 kişi arası 95 adet, 501-1000 kişi arası 36 adet, 1001-2000 kişi arası 9 adet, 2001-5000 kişi arası 6 adet, 5001-10000 kişi arası 1 adet yerleşim yerinin içme suyu ve kanalizasyon tesisleri etüt edilerek Fizibilitesi yapılmıştır. 467.87 km içme suyu projesi (terfi, isale, şebeke vb.), 285.73 km kanalizasyon projesi hazırlanmıştır.