Proje ve Sözleşme Yönetimi

EPC Modunda Teklif Değerlendirmesini de İçeren RFP Dokümanının Hazırlanması/Sonlandırılması ve Korang Nehrine (Rawal Gölü) Dökülen Atıksuların Arıtılması için Üç (3) Kanalizasyon Arıtma Tesisi ve İlgili Kanalizasyon Sisteminin Yapımının Denetlenmesinin Gözetimi (CDA Islamabad)
Tarih: Ocak 2022 – Devam Ediyor
Yer: Pakistan
Detaylar: Yerleşik nüfusun Rawal Gölü’ne kirli ve kontamine su akışını önlemek ve Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin inşası yoluyla su kirliliği sorununun giderilmesi amacıyla toplam 9.62-MGD arıtma kapasitesine sahip 3 AAT nin EPC yapımı için (Bari Imam STP 3.65 MGD, Simly Road STP 1.97 MGD & Madina Town Dhok Jillani STP 4.00 MGD i/c Trunk Sewers) Teklif İsteme Dokümanlarının hazırlanması, İhale değerlendirme hizmetinin verilmesi ve İnşaat süpervizörlüğü.

İşin Türü: Atıksu Arıtma Tesisi
İşin Adı: Pazarköy (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
Müşteri: İlbank
Tarihi: 11 Mayıs – 12 Şubat
Yeri: Türkiye
Detaylar: 2 500 nüfuslu atıksu arıtma tesisinin detaylı tasarımının hazırlanması, kolektör hattının tasarımı, zeminin sondaj borusu ve jeoteknik raporun hazırlanması

Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Teknik Yardım ve Süpervizyon (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)
Tarih: Kasım 2019 – Devam Ediyor
Yer: Türkiye
Detaylar: Avrupa Birliği- Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yönetiminde kapasitesi Q=12,000 m3/gün olan Şırnak atıksu arıtma tesisi müşavirlik hizmetleri ve teknik destek, kayıp-kaçak programının uygulanması ve kollektör hattı (L = 1.6 km) inşaat kontrolü.

Milas İçmesuyu Projesi Yapım Kontrollük İşleri (Devlet Su İşleri – DSİ)
Tarih: Kasım 2017 – Devam Ediyor
Yer: Türkiye
Detaylar: Milas ilinin su alma yapıları, su iletim hatları, su depoları ve su arıtma tesisi dahil olmak üzere altyapı sisteminin inşaat kontrolü. Hedef yılı 2045 yılı olup toplam nüfus 100,000 kişidir.

  • 19,600 m su iletim ana hattı Ø550 – Ø200
  • N.2 su deposu, 2,000 m³ ve 1,000 m³ kapasiteli
  • N.1 pompa istasyonu, 81 lt/sn kapasite
  • SCADA sistemleri ile mekanik, elektrik tesisat işleri
  • Kapasitesi 21,000 m³/gün olan su arıtma tesisi
  • İlgili tüm inşaat işleri

Göyçay, Ağdaş, Beylegan, Ağcabedi ve Balaken Su Alma Yapısı, Su ve Kanalizasyon Şebekesi Müşavirlik Hizmetleri (Azersu)
Tarih: Mart 2011 – Nisan 2017
Yer: Azerbaycan
Detaylar: Bileşen A: Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Azersu tarafından finanse edilen, 5 şehrin Su Temini ve Sanitasyon Altyapısının Geliştirilmesi
Bileşen B: Kurumsal Etkililik (Yönetimin İyileştirilmesi ve Kapasite Geliştirme)
Bileşen C: Program Yönetim Aracı (PMF)
Tasarım Nüfusu 2034 Yılı İçin: 87,743 kap.

Su Alma Tesisi: Sızma sistemi tesisleri
Su İletim Ana Hattı: L = 15,100 m
Su Depoları, Klorlama ve Laboratuvar Binaları: V=3×2000, 2×2000, 2×10000, 1×5000 m³
Su Şebeke Sistemi: 110 mm – 710 mm HDPE boru L = 462,470 m
Kanalizasyon Sistemi: L = 403,952 m
Ana Kollektör: L = 3,451 m HDPE Boru

(Kredi No: AZ/BUTCE/LAHIYE2) Oğuz, Tovuz, Zagatala ve Ağstafa Rayonları Su Temini ve Kanalizasyon Sistemlerinin Rehabilitasyonu için Uygulama Projelerinin Hazırlanması – Su ve Kanalizasyon Projesi – II (Azerbaycan Yeniden Yapılanma Ajansı Alanların Rehabilitasyonu – ARRA)
Tarih: Ağustos 2010 – Eylül 2012
Yer: Azerbaycan
Detaylar: Proje, su alma yapıları, su iletim hatları, su depoları, su dağıtım şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve kolektörler dahil olmak üzere dört rayon için altyapı sisteminin ayrıntılı tasarımını ve ilgili tüm ayrıntıları içerir; hidrolik modelleme, profiller, yıkama ve hava tahliye vanaları, ev bağlantıları, yerinde ölçüm, topografik ve jeolojik etüt işleri, metraj, menholler, menfez geçişi, ihale belgeleri için yardım.

(Kredi No: 2119 AZE) Agdash, Goychay ve Nakchivan’daki WSS Sistemleri İçin Tasarım, İnşaat Kontrollüğü ve İdari Destek – Kentsel Su Temini ve Sanitasyon Projesi (Azersu)
Tarih: Şubat 2008 – Haziran 2010
Yer: Azerbaycan
Detaylar: Oğuz, Tovuz, Zagatala ve Ağstafa Rayonları’ndaki su şebekelerinin ve diğer tesislerin (su alma, iletim şebekesi, su depoları, pompa istasyonları vb) iyileştirilmesi ve değiştirilmesi inşaat işlerinin denetlenmesi.

Suluova Atıksu ve Yağmursuyu Projesi Teknik Yardım ve Süpervizyon
Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tarih: Kasım 2023 – Devam ediyor
Yer: Türkiye
Detaylar: Avrupa Birliği- Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yönetiminde kapasitesi Q=10,098 m3/gün olan Suluova atıksu arıtma tesisi müşavirlik hizmetleri ve teknik destek, kayıp-kaçak programının uygulanması, yağmursuyu kollektörlerinin (L = 26 km) inşaat kontrollüğü