Kurumsal Yapı

Tamer TUNCER

Sayın Tamer Tuncer ART Çevre Teknolojileri’nin kurucu ortağıdır. Lisans eğitimini ODTÜ Çevre Mühendisliği’nde 1987 yılında tamamlamış ve Yüksek lisansını da 1989 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Florlu atıksuların arıtımı üzerine yapmıştır. 36 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde su temini – atıksu toplama ve arıtma projelerinin hazırlanması, kontrollük, master plan, fizibilite aşamalarında çalışmalarına devam etmektedir.

Ahmet UYANIK

Ahmet Uyanık Çevre Mühendisi olup 1987 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. ART Çevre Teknolojileri Ltd. şirketinde 2011 yılından beri Kıdemli Tasarım Mühendisi olarak çalışmaktadır. Su/atıksu sektöründeki altyapı projelerinde kıdemli tasarım mühendisi ve proje yöneticisi olarak 36 yılı aşkın mesleki deneyime sahiptir. Ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde su temini – atıksu toplama ve arıtma projelerinin hazırlanması, kontrollük, master plan, fizibilite aşamalarında çalışmalarına devam etmektedir.

Bahar Alev DUMLUPINAR

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Master Planlar, Fizibiliteler, İş Tanımı (ToR) ve İhale Dokümanlarının hazırlanması, tasarımı, inşaat aşamaları (FIDIC), belediye içme suyu arıtma tesislerinin devreye alınması ve işletilmesi gibi uluslararası ve yerel olarak finanse edilen projelerde 30 yıllık deneyime sahiptir. Ayrıca, çeşitli altyapı ve teknik yardım projelerinin satın alma sürecinde değerlendirici ve gözlemci olarak ihale dokümanlarının hazırlanması, ToR ve ihalelerin idari ve teknik değerlendirilmesi gibi uluslararası ve yerel olarak finanse edilen projelerin (AB, AfD) satın alınması konusunda 10 yıllık deneyime sahiptir.

Senem IŞIK KAZAZ

“Senem Işık Kazaz, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakultesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İhale aşamasından tamamlanma aşamasına kadar yerel ve uluslararası bir çok projenin koordinasyonunda görev almıştır. Profesyonel iş yaşamında imalat, yapım, emtia ve mühendislik hizmeti gibi farklı sektörlerde tecrübe kazanmıştır. İş geliştirme, ihale dokümanlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi ile proje ve sözleşme yönetimi konusunda 20 senelik tecrübeye sahiptir.   “

Rukiye BÜYÜKDEMİRCİ

Haziran 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 17 yıl İnşaat Mühendisliği tecrübesine sahip olup uzmanlık konusu Hidrolik Yapılar, Ulaştırma Tasarım, Taşkın ve Doğal Afet Kaynaklı Sel Zararlarını Önleyici Hidrolik Yapıların Tasarımı, Su Kaynaklarının Yönetimi Planlama ve Tasarımıdır. Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası ve yerel finansmanlı Su kaynakları Yönetimi, Planlama ve Tasarımı projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmaktadır.

Burak TUNCER

Burak Tuncer 2017 yılında Rochester Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde lisans, 2018 yılında Columbia Üniversitesi Dünya ve Çevre Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans mezunu olmuştur. 5 yıldır yurtiçi ve yurtdışı uluslararası ve yerel finansmanlı içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri projelerinde çalışmaktadır.

Sena KURT ÇELİKADAM

Hatice Sena Kurt Çelikadam 2019 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine çelik yapılar üzerine devam etmektedir. 5 yıldır İnşaat Mühendisliği tecrübesine sahip olup uzmanlık konusu statik projelerdir. 5 yıldır atıksu arıtma tesisleri, yağmur suyu ve atıksu toplama ve su temin sistemi projelerinde statik proje mühendisi olarak çalışmaktadır.

Gökçen ÖZKAPLAN

1998’de Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden lisans, 2002’de Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bölümünden yüksek lisans, 2012’de Anadolu Üniversitesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden ön lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2005’te Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi almaya hak kazanmıştır. 17 yıllık Muhasebe ve Finans Uzmanlığı tecrübesine sahiptir.

Ümit YILDIRIM

2006 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üstyapı projelerinde şantiye yönetimi ve imalat konusunda 6 yıl, altyapı projelerinde içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin statik hesap ve projelendirilmesi konusunda ise  11 yıl tecrübeye sahip bir mühendistir. Yurtdışı finansmanlı IPA Şırnak ve IPA Elbistan projelerinde ‘kıdemli yönetici’’ pozisyonunda görev alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Didem KUZU

2011 yılında Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmuştur. 10 yılı geçen süredir Peyzaj Mimarlığı tecrübesine sahip olup uzmanlık konusu su yapılarına ait tasarımlar, çevre düzenlemesi ve CBS’dir. Yurtiçi ve yurtdışında uluslararası ve yerel finansmanlı atıksu arıtma tesisleri, yağmur suyu ve atıksu toplama ve su temin sistemi projeleri, gölet/baraj projeleri ve diğer su yapılarına ait tasarımların projelendirilmesinde CBS uzmanı ve peyzaj mimarı olarak çalışmaktadır.

Sümer OKAN

2011 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Kanalizasyon ve içmesuyu şebekeleri, isale ve terfi hatları, atıksu ve içmesuyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, temiz su depoları, derin deniz deşarjları, fizibilite raporları gibi uluslararası ve yerel olarak finanse edilen projelerde 12 yıllık deneyime sahiptir.