Bizden Haberler

Yoşlar Bağı Çocuk Kütüphanesi

“Özbekistan, Surkhandarya vilayeti içmesuyu temin sisteminin iyileştirilmesi projesi” kapsamında Sarıasya Medeniyet Merkezi, Yoşlar Bağı Çocuk Kütüphanesine ART olarak sağladığımız kitap ve oyuncakları yerleştirerek miniklerin hizmetine sunduk.

Within the scope of  “Uzbekistan, Surkhandarya province drinking water supply system improvement project”, we furnished the books and toys that we provided as ART in the Sariasiya Civilization Center, Children’s Library and offered them to the service of the little ones.